Sygdom

Når dit barn blive syg

Barnet skal kunne klare en almindelig hverdag, med leg ude og inde når det kommer i institutionen. Bliver jeres barn syg eller kommer til skade, mens det er hos os, ringer vi til jer. Af og til vil I opleve at vi ringer, og når I kommer hjem virker barnet frisk, men hos os virkede det sygt, måske pga. mange indtryk, larm og træthed efter en hård uge.

Det er vigtigt at i giver os besked, når jeres barn ikke kommer. Ved nogle smitsomme sygdomme, lus, børneorm og lignende orienterer vi alle forældre gennem opslag.

Ved allergi skal vi have lægeerklæring for at kunne tage særlig hensyn.

Vi retter os efter sundhedsstyrelsens vejledning om "smitsomme sygdomme hos børn"

Medicin

Personalet må ikke give jeres barn medicin - heller ikke penicillin, næsedråber eller anden efterbehandling af sygdomme.

I særlige tilfælde påtager vi os opgaven. Det drejer sig om kronisk syge børn, der har brug for medicin - for eksempel stesolid ved feberkramper og astmamedicin. I de tilfælde skal vi have en skriftlig instruks fra jeres læge. Instruksen skal indeholde følgende:

  • Barnets navn
  • præparatets navn
  • hvilken type medicin
  • styrke
  • dosis
  • dosisfordeling
  • hvad gives medicinen imod

Medicinen gives på den ordinerende læges ansvar. Medicinen skal være i originalpakninger.

Lus

Lus er generelt et problem i institutioner. Vi vil derfor opfordre jer til, at se jeres barn efter for lus flere gange om ugen.

Lus er blevet resistente overfor forskellige lusemidler, så det bedste man kan gøre, er at bruge en tættekam og hårbalsam.

Vi ringer til jer, hvis vi finder lus på jeres barn.