Evaluering af den styrkede læreplan

Evaluering af Den Styrkede Lærerplan 20/21

Det seneste år har været en anderledes tid for os alle. Vi har tænkt nye og anderledes tanker, været meget opdelt og brugt uderummet på en helt ny måde. På den baggrund har vi i år valgt at evaluere på temaet ”Natur, udeliv og Science” samt det pædagogiske grundlag ”læringsmiljøer”.  

Naturen som læringsmiljø har fået en kæmpe stor rolle det seneste år. Aktiviteter der oftest har haft sin plads indenfor, er rykket ud i naturen. Lego, biler, tegning og meget andet. Men også naturens egne materialer er blevet indsamlet og har indgået i projekter, eller er blevet undersøgt. Vi har sorteret naturmaterialer i forskellige farver og skabt regnbuer og former ud af dem. Vi har udforsket de former naturen selv har skabt. Børnene har fået en ny tilgang til udelivet. Når man ser dem lege ude nu, er det tydeligt at de mange aktiviteter udenfor, har givet dem mange ideer at gå videre med i deres leg.

Science er for os at udforske, forsøge og gøre sig erfaringer. De mindste har udforsket med deres sanser, i sansebakker fyldt med forskellige ting som pasta eller kartoffelmel. De større har eksperimenteret med is figurer og metaldetektorer. Med farvet vand har de undersøgt hvordan vandet kan smelte huller i sneen, farvet sneen og blandet farverne til nye farver. Vi har udforsket hvordan vand fryser til is, gemt forskellige genstande i vandet, som så er frosset inde og set når det igen er blevet tøvejr og vandet smelter. Årstiderne og deres indvirkning på naturen har vi løbende observeret og snakket om, blade der springer ud, laver skygge, visner og til sidst falder af. 

Vejret i sig selv har givet inspiration til læring, at mærke sig selv. Hvordan er vejret i dag? Hvad kræver det af påklædning? Børnene har fået lov til at mærke hvordan vejres føles og derigennem være medbestemmende i deres påklædning, inden for rammer opsat at de voksne. 

Garderoben er også i højere grad end før, blevet et læringsrum. Da vi har skullet være så meget som muligt ude, har børnene skullet have tøj af og på væsentligt flere gange end de plejer. Personalet har bevidst gjort brug at dette læringsrum, ved at tage den tid det nu tager for børnene at øve sig i af- og påklædning – også fordi alle aktiviteter ude i by og på land har været aflyst, så vi har ikke skulle nå nogen steder hen til bestemt tid. Hvilket har været både godt og skidt, for vi savner at komme ud og opleve bla. bus og teater igen. 

Både ude og inde har vi opdelt børnene i mindre grupper. Både ude og inde har vi gjort brug af legestationer. Det er forskellige områder med forskelligt legetøj eller aktiviteter, som både kan være ønsket af børnene eller udvalgt at de voksne som en struktureret aktivitet. De små grupper har givet nærvær og understøttet børnene i at indgå i fællesskaber og små rum i rummet har givet hver leg fred for øvrige lege.

Alt legetøj har skulle vaskes hver dag, det har børnene også deltaget i, men det har også betydet at der i langt mindre grad end før, har været legetøj til rådighed.

Hvor vi nogen steder har oplevet en opblomstring af læringsmiljøer, har vi også oplevet at nogle er blevet umulige at gøre brug af. Ved spisning har børnene ikke længere delt madpakker ud til hinanden eller hjulpet hinanden med at åbne madkasser o. lign. Inddragelse i hverdagsaktiviteter har været begrænset af hygiejnehensyn, til gengæld kender alle børn til håndvaskerutiner.

Siden er sidst opdateret 20. april 2021