Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehave-klassen

Børn i dagtilbud får positive erfaringer med at deltage i dagtilbuddets fællesskaber, så barnet derigennem får positive forventninger til de sociale fællesskaber i skolen. Det indebærer, at det pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn skal have fokus på at understøtte, at børnene tør møde nye udfordringer, fordybe sig, være vedholdende, kunne indgå i et børnefællesskab og tage initiativ til at indgå i relationer.

Børnene introduceres, og gives mulighed for at udvikle nysgerrighed over for bogstaver, tal, mønstre, former mv. 

Antvorskov Børnegård

Brobygning mellem skole og børnehave, handler om at skabe en sammenhæng for børnene og give dem en fornemmelse af hvad skole er, ved at forberede dem på at klare små opgaver på egen hånd.

Vi arbejder på at give børnene positive erfaringer med at deltage i fællesskaber, så de derigennem får positive forventninger til de sociale fællesskaber i skolen.   

Vi arbejder med Slagelse-kanon.dk, som er et pædagogisk redskab der bruges i børnehaverne og i skolen, udarbejdet af Slagelse Kommune. Slagelse-kanon er 3 forløb omhandlende: ”Min fantastiske krop”, ”Villads fra Valby” og ”Krible krable”. Alle 3 forløb har forskellige niveauer, alt efter om det er til børnehavebørn eller til skolebørn. Det skaber genkendelighed for børnene i skolen, at de har kendskab til materialet fra børnehaven.

Vi har i samarbejde med skolen mindst 2 besøg, hvor vi laver aktiviteter ud fra disse forløb. Et hvor 0. klasse besøger os i børnehaven og et hvor vi besøger 0. klasse på skolen. 

Derudover besøger vi skolen 3 gange hen over foråret, hvor vi går biblioteket sammen med 0. klasse og får en historie læst op. Når vi går på tur, går vi af og til over og leger på skolens legeplads. 

På Spirestuen har vi fokus på at understøtte børnenes sociale kompetencer, tro på egne evner og selvhjulpenhed. Vi arbejder med fordybelsesopgaver, hvor børnene øver sig i at kunne koncentrere sig i ca. 20 min. Vi tegner bogstaver, tal og klipper med saks. Vi leger med former, mønstre og stimulerer fin motorik ved f.eks. at lege med perler og lave konstruktionsbyg. 

For at skabe nye relationer børnene imellem, har de hver en fast makker, som de er sammen med ved fordybelsesopgaver og som de går sammen med når vi går på tur. På samme måde arbejder vi med ”legegrupper”. Her er børnene sammen, i større faste grupper, omkring leg, spil og meget andet.

Hver dag støtter vi børnene i deres indbyrdes kommunikation og forståelse af hinandens intentioner, for at skabe grobund for fællesskaber, for alle børn. 

Vi har et tæt samarbejde med forældrene, for på den måde at kunne støtte børnene bedst muligt, både i hjemmet og i børnehaven.

I samarbejde med forældrene, udfyldes brobygningsskemaer i efteråret, og overleveres efterfølgende til skolerne.

Siden er sidst opdateret 24. juni 2021