Leg

Uddrag fra Den styrkede Lærerplan omhandlende Leg 

Børns spontane og selvorganiserede leg skal både anerkendes og respekteres og gives betydelig plads i dagligdagen.

Det pædagogiske personale har samtidig et ansvar for at have opmærksomhed på, hvordan legefællesskaber blandt børnene udvikler sig.

Det pædagogiske personale kan f.eks. løbende vurdere, om det er nødvendigt at rammesætte legen, så alle børn trives i legen og har en (positiv) oplevelse af at være med. 

Antvorskov Børnegård 

Vores legemiljøer ude og inde understøtter børnenes spontane og selvorganiserede leg. Vi har fokus på legegrupper og små legestationer og rum i rummene.

Vi reflekterer over vores legemiljø/ indretning og ændrer det, så det understøtter den nuværende børnegruppes interesse og behov. 

Vi observerer på børnenes lege og relationer i legene og udviklingen af dem. Vi understøtter børnenes lege igennem guidning, rammesætning eller giver ny inspiration. 

Er der børn der ikke har så let ved at indgå i leg, igangsætter vi evt. lege som er tilpasset barnet, med den hensigt at gøre legen spændende for andre børn, som kan inviteres med i legen. 

Vi opdeler børnene i legegrupper hvor vi enten går foran, bagved eller ved siden af i aktiviteten – alt efter behov. 

Eksempel:

Flere børn leger at købe og sælge is, alle børnene er med og legen udvikler sig ved forhandlinger og kommunikation imellem alle børnene. Pædagogen sidder blot i nærheden og observerer og kommer evt. med inspiration eller guidning hvis handlingerne imellem børnene bliver for svære.