Læring

Uddrag fra Den Styrkede Læreplan omhandlende Læring 

Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer samt ved at eksperimentere med fx materialer og gøre opdagelser. Børn lærer gennem kommunikation, udveksling og sociale interaktioner.

De lærer ved at opleve nyt og ved at opleve, at de fx kan bidrage til at ændre regler og finde innovative og kreative løsninger på udfordringer i sammenhænge, de indgår i fællesskab med andre børn og voksne. Børnes læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Det betyder at det pædagogiske personale skal skabe et alsidigt, inddragende og trygt læringsmiljø, der fremmer sådanne eksperimenterende kompetencer samt lyst til at lære og opleve mere – også efter dagtilbudstiden. 

Det pædagogiske personale skaber et læringsmiljø, der fører børnene videre i deres sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Det pædagogiske personale skal bruge børnenes legeindhold som pejlemærker for, hvad der optager dem, hvad der kan være en udfordring for læring og udvikling, og hvad der derfor er oplagt at arbejde videre med i planlagte læringsaktiviteter sammen.

Det pædagogiske personale har ansvaret for, at børnene får mangfoldige og rige erfaringer med lege og andre aktiviteter.

Den pædagogiske tilgang skal være baseret på en legende og eksperimenterende tilgang. 

Antvorskov Børnegård 

Alle børn kan lære, hele dagen – hvis vi giver dem lov. Hos os støtter vi barnet i, selv at gøre hvad de kan og øve sig i det de endnu ikke mestre. Vi hjælper når det bliver svært, så barnet stadig kommer til at opleve at noget alligevel lykkes. En lynlås i jakken kan være svær at få rigtigt i, men når det pædagogiske personale har hjulpet med det, kan barnet selv lyne op. Vi støtter ved at gå foran, ved siden af og bagved. 

Vi arbejder med en vekselvirkning mellem det børnene har brug for at lære og det de har lyst til at udforske. Når børnene gerne vil ud og lege, kræver det at de finder ud af hvilken påklædning der passer til vejret og derefter tager tøjet på. Eller børnene der har lyst til at male, de kan fortælle hvilke farver de vil bruge, og hvad de gerne vil male på, før børn og voksne samarbejder om at hente materialerne. 

Sproget bruger vi hele dagen til at kommunikerer og forstå hinandens ønsker, glæder, sorger osv. Vi gør hver dag opdagelse i vores kommunikation, misforståelser, ny viden, nye ord som vi igen kan bruge i vores kommunikation. 

Vi eksperimenterer og opdager hvad forskellige materialer kan - eller ikke kan. Hvordan smager ukendt mad, hvor meget kraft skal jeg bruge for at åbne en bestemt bøtte. Det pædagogiske personale arbejder med at opdage hverdagens læring i alle de aspekter børnene møder i dagligdagen.