Forældresamarbejde

Uddrag fra Den Styrkede Læreplan omhandlende Samarbejde med forældre om børns læring 

Dagtilbuddet skal have fokus på hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem. 

Dagtilbuddet skal sammen med forældrene afstemme gensidige forventninger til hinanden i forhold til både det individuelle og det mere generelle forældresamarbejde. 

Antvorskov børnegård 

Forældresamarbejdet vægter vi højt, for at støtte barnets udvikling bedst muligt. 

Vi samarbejder tæt med forældrebestyrelsen om principper og konkrete elementer til brug i den pædagogiske hverdag såsom udarbejdelse af kostpolitik. 

Vi afholder 3 mdrs. samtaler med forældre ved opstart i vuggestue eller børnehave og efterfølgende årlige samtaler i forbindelse med barnets fødselsdag. 

Vi afholder samtaler/netværksmøder ved behov. Behovet kan opstå fra forældre eller det pædagogiske personales side. 

Der udarbejdes udviklingsbeskrivelser på alle børn, som et redskab til at sikre udvikling og trivsel. 

Vi afholder forældremøder hvert år. Forældremøder kan have forskellige temaer eller formål. 

Vi afholder sommerfest og julemarked, hvor der er mulighed for uformelle snakke. 

Vi afholder pædagogiske forløb hvor forældre bliver inddraget i f.eks. at understøtte med materialer, viden eller andet omkring et specifikt emne. 

Der gives ”hjemmeopgaver” f.eks. i Coronatiden lavede alle spirer børn en regnbue, som de tog med i Antvorskov Børnegård, dialogen handlede om ”det bliver godt igen”. 

I samarbejde med forældrene, arbejder vi med børnenes selvhjulpenhed. Vi opfordre til at lade børnene udføre de opgaver de kan selv, eller med støtte, i løbet af hele dagen. 

Vi fortæller forældrene om aktiviteter og lege deres barn har deltaget i. Vi fortæller hvilken læring, vi har haft fokus på i situationen og hvordan de hjemme kan understøtte ved, at tale med barnet om aktiviteterne/legene eller ved at gentage dem i en form der er tilpasset hjemmet.

Siden er sidst opdateret 20. april 2021