Børnefællesskaber

Uddrag fra Den Styrkede Læreplan omhandlende Børnefællesskaber

Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner mv

Forældrene har et medansvar, som betyder, at forældrene indgår i, at skabe et velfungerende børnefællesskab præget af anerkendelse af alle familier uanset disses forudsætnin­ger.

I Antvorskov Børnegård

Vi veksler i vores hverdag, mellem aktiviteter der er planlagt og styret af de voksne, aktiviteter der udspringer af børnenes interesser og de spontant opståede aktiviteter.

De forskellige aktiviteter giver mulighed for at den voksne kan sætte børnene i forskellige positioner eller sætte sig selv i spil, for at fremme leg, læring eller dannelse for fællesskabet. De giver også mulighed for at give plads til at børnene kan sætte dem selv i spil og i fællesskab, fordele roller i en leg eller indgå i en forhandling om evt. legetøj. 

Vi arbejder både med at dele børnene op i mindre grupper og lave aktiviteter som inkluderer hele stuen eller hele huset. Dette giver forskellige muligheder for dannelse af fællesskaber på tværs af alder og grupper. 

Når vi deler børnene i mindre grupper, er vi bevidste om hvordan vi sammensætter grupperne. Det kan være for at skabe nye relationer, lade de store hjælpe de små eller for at give nogle børn en ny udfordring. 

Vi er opmærksomme på at fremhæve, overfor de andre børn, hvad det enkelte barn bidrager med til fællesskabet. Det er med til at børnene får et nuanceret syn på deres kammerater og på dem selv. Vi har alle noget vi er gode til og noget vi er mindre gode til – og det er okay! Dette gøres ved at den voksne og/eller barnet sætter ord på det barnet gør eller har gjort for gruppen. 

Gennem hele dagen, sætter de voksne ord på børnenes handlinger. Det er med til at skabe forståelse børnene imellem og give børnene flere ord de kan bruge i deres fælles kommunikation. 

Ved samling høre vi hvem der er til stede og hvem der mangler, for at skabe opmærksomhed omkring hvem børnene går på stue med. 

Vi taler om mange aspekter i børnenes liv, i fællesskab, for at udforske ligheder og forskelle. Hvor bor de, hvad hedder deres familier, har de kæledyr, hvad har de med i madpakken osv.

Siden er sidst opdateret 20. april 2021