Børn i udsatte positioner

Uddrag fra Den styrkede læreplan omhandlende Børn i udsatte positioner 

Alle børn i dagtilbud har krav på at blive stimuleret og blive mødt med positive forventninger. Der er afgørende, at det pædagogiske personale, på linje med forventningerne til de øvrige børn i dagtilbuddet, har positive forventninger til et barn i en udsat position. Børn i udsatte positioner skal være en betydningsfuld del af børnefællesskabet, ligesom deres forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet. 

Antvorskov Børnegård 

Vi behandler alle børn ens, ved at behandle dem forskelligt. Alle børn kan, i kortere eller længere perioder, befinde sig i en udsat position. Når det sker, arbejder vi med at have ekstra fokus på det barnet har brug for, i den periode hvor behovet er der.

Det kan ex. vær særlige aftaler omkring toiletbesøg hvis et barn er meget blufærdig eller pauser for at skabe ro. Dette gøres på en måde der ikke udstiller barnet, men som gør at barnet efterfølgende har øgede muligheder for at indgå i børnefællesskabet. 

Vi udarbejder TOPI, Tidlig Opsporing og Indsats, to gange om året, for at sikre at alle børn får den støtte de har brug for. 

Hvis et barn befinder sig i en udsat position, tager vi om nødvendigt kontakt til samarbejdspartnere, der kan agere sparringspartner i processen med at hjælpe barnet videre. Det kan være motorikkonsulent, talepædagog, socialrådgiver, psykolog m.m. 

Vi vægter forældresamarbejdet højt. I det daglige har vi, i det omfang det kan lade sig gøre, små snakke ved aflevering og afhentning om hvad der er sket på dagen. Hvis der opstår en bekymring omkring barnet, inddrager vi forældrene og forventer at forældrene kommer til os med viden, der er vigtig ifht. vores omsorgs og udviklingsarbejde med barnet.

Siden er sidst opdateret 20. april 2021