Barnesyn

Uddrag fra De Styrkede Læreplaner omhandlende Barnesyn 

Barnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. Derfor værner danske dagtilbud om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskellige tempo. I danske dagtilbud er der fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres trivsel, læring og dannelse. 

De danske dagtilbud skal være med til at understøtte det gode børneliv, forstået som et liv, hvor der er plads, tid og ro til at være barn, og hvor et nært og tillidsskabende pædagogisk personale giver barnet nærvær omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.

Børn opfattes grundlæggende som kompetente og selvstændige. Børn ses som aktive medskaber af egen læring og udvikling i rammer, det pædagogiske personale er ansvarlige for.

Legen og legende nysgerrige tilgange er udgangspunktet for de processer, som barnet indgår i, og som det pædagogiske personale har ansvaret for at rammesætte.                                                          

Antvorskov Børnegård 

Vi har respekt for at alle børn og familier er forskellige og møder alle børn der hvor de er, trods forskelligheder og kultur.  

Vi skaber positive og nærværende relationer til det enkelte barn, ved at være nærværende, lyttende og nysgerrige. 

Når vi taler med børnene forsøger vi at være i samme ” højde”, f.eks. sætter os ned, går ned i knæ i de situationer hvor det kan lade sig gøre. 

Vi er opmærksomme på at børn har brug for god tid til at svare, dette for at få størst mulig kendskab til deres ønsker, tanker og følelser. 

Vi gør brug af børnenes egne ressourcer i alle dagligdagens aspekter, ved at lade børnene gøre ting selv. I processen er vi opmuntrende og støttende, når der er behov for det. Alle kan noget og alle kan bidrage til fællesskabet. 

Vi bruger tid på at observere børnene så vi kan tilrettelægge vores projekter og retningen i vores forløb, ud fra børnenes interesser og behov og lader børnene være medbestemmende, hvor det er muligt. 

Vi skaber læringsmiljøer hvor der er plads til børns initiativ og fantasi.