Social udvikling

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Social udvikling

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 Antvorskov Børnegård

Børnene lærer de sociale spilleregler gennem leg, ved at forhandle roller, regler og følge legens udvikling. Barnet oplever pædagogisk personale, der hjælper med at knytte venskaber og understøtter barnets leg og legerelationer. Det gør vi ved at være nærværende, deltagende, lyttende og gå i dialog med barnet.

Vi er opmærksomme på at børnene får opbygget gåpåmod til at stå frem med egne synspunkter, det gør vi i vores kommunikation og kropssprog understøtter, guider og hjælper det enkelte barn lige hvor de er og se hvor næste udviklingstrin er – nogle børn er der hvor de har lyst og overskud til at stå forrest på ”scenen”, hvor for andre er det stort bare at komme på ”scenen”.

Vi prioriterer små grupper, hvor pædagogisk personale målrettet, kan guide eller støtte det enkelte barn, til at blive stærkere socialt og højne trivslen for det enkelte barn og børnegruppen som helhed.

Vi arbejder med tætte relationer barnet og det pædagogiske personale imellem, derved understøtter vi at skabe et læringsmiljø, hvor forskellighed er en styrke og hvor alle føler de kan bidrage med noget positivt til fællesskabet.

Siden er sidst opdateret 29. september 2020