Natur, udeliv og science

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Natur, udeliv og science

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.  
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Antvorskov Børnegård

Det pædagogiske personale er rollemodeller for børnene og med til at skabe respekt om naturen og hvordan man begår sig i den. Vi snakker med om hvad vi ser i naturen, blade, blomster, dyr m.m. og sammenhængen mellem dem og årstiderne.

Vi bruger naturens materialer til at lave aktiviteter med f.eks. ”efterår på glas”, æblegrød, æblemost, blade på snor, ”babyer af træ” og hulebyg.

Affaldssortering er børnene med til når vi ordner grøntsager til båldag og ved bordet når vi spiser madpakker. Vi taler om hvordan affaldet skal sorteres og hvad det bruges til.

Vi bruger/besøger naturen hele året, uanset vejr og vind. På den måde kan vi få en fornemmelse for naturen, årstider og vejrskifte. Vi bruger nærområdet, ex. Æbleplantagen, Frederikshøj og Anlægget. Vi tager bussen hvis vi ønsker at komme længere væk.

Vi opfatter Science som værende nysgerrig på sin omverden, at turde undersøge og sanse.

Vi laver f.eks. Krible krable projekt, samler skrald, sanser naturen med bare fødder, leger med kartoffelmel og vand, graver efter regnorme, nedfryser ting og oplever hvad der skal til for at få det ud af isblokken igen. Undersøger hvad der synker og flyder. Undersøger vinden gennem sæbebobler og fyrer raketter af.

Siden er sidst opdateret 29. september 2020