Kultur, æstetik og fællesskab

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

Antvorskov Børnegård

I vores institution er der repræsenteret mange forskellige kulturer. Dette bruger vi aktivt i samtaler med børnene, i projekter og båldage. Vi snakker om geografi, madkultur, forskellige højtider osv. På den måde er vi med til at skabe plads til hver enkelt barn og se dem i deres egen kontekst.

Vi arbejder ud fra et årshjul hvor faste traditioner er sat ind. Det er fødselsdag, kirketur til jul, fastelavn, påske, sommerfest, bedsteforældredag, fælles afslutning i legejunglen og julehygge og julefrokost, som er med til at give børnene et fælles udgangspunkt, samt en fælles kultur. Vi snakker med børnene om hvorfor vi har de forskellige traditioner, så de får indblik i og respekt for de forskellige kulturer.

Vi laver legegrupper på kryds og tværs. Disse ændres undervejs. Legegrupperne skal understøtte alle børn i at indgå i fællesskaber. Vi ser på hvor det enkelte barn er og hvem der kan styrke hinanden bedst muligt.

Vi skal skabe læringsmiljøer hvor børnene bliver præsenteret for en bred vifte af forskellige kulturformer. Gennem disse oplevelser kan børnene lære om kulturen og verden omkring sig og lære nye sider af sig selv at kende. Der er både de kulturelle indtryk og udtryk. Indtryk handler om de følelser børn får i kroppen af fx at lytte til musik eller se på et maleri med forskellige farver. Udtryk handler om at børnene, gennem deres kreativitet og improvisation, selv skaber udtryk med nye anskuelser og dermed ny læring og viden. Vi skal skabe et læringsmiljø hvor der ikke kun er én måde at gøre tingene på, men hvor der er plads til børnenes forskellige udtryk.

Det pædagogiske personale skal være med til at skabe et fællesskab for og sammen med børnene.

Siden er sidst opdateret 29. september 2020