Krop, sanser og bevægelse

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops-og bevægelses­glæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Antvorskov Børnegård

Vi er certificeret bevægelsesinstitution og er i perioden 2019 – 2023 med i Projektet ”Levende legekultur” i samarbejde med Gerlev Center for bevægelse og idræt og 5 andre skoler/institutioner i Slagelse kommune.

Vi indtænker bevægelse i vores dagligdag, både inde og ude og store og små bevægelser. Antvorskov Børnegård er generelt indrettet så der er gode muligheder for bevægelse både inde og ude.

Barnet sanser og lærer igennem kroppen, det er derfor vigtigt at alle børn har mulighed for at bevæge sig og have mulighed for at sanse sig selv og sin omverden, gennem hele dagen. Hos os sker det bla. ved at barnet forventes at være aktivt deltagende, i alt hvad der sker i løbet af dagen. Fra barnet har lært at gå, kan det selv gå ind i institutionen, og også være med til at bære en lille taske med ex. madpakker. Børnene tager selv tøj af og på, vasker hænder, håndterer madkassen og indholdet, henter ting, rydder op, dækker bord og mange andre ting, naturligvis med støtte fra en voksen i det omfang det er nødvendigt. Al bevægelse stimulerer sanserne og giver barnet fornemmelse for varme/kulde, tung/let, hårdt/blødt…

Barnet guides i at kunne mærke sig selv og sine behov. I børnehaven spørger vi børnene om de vil have formiddagsmad og lader dem selv vurderer om de er sultne. Vi sætter ord på det lille barn der har brug for en ren ble, ”du har tisset i din ble, vi går ud og skifter den”. På den måde arbejder vi på at skabe sammenhæng for barnet, mellem deres sanseoplevelser og vores handlinger.

Vi har fokus på at vores legeplads er kuperet og indeholder bevoksning som børnene kan klatre i, gemme sig under og krybe igennem, alt sammen oplevelser der udfordre sanser og kropsbevidsthed.

Vi bruger nærmiljøet til gåture der udfordre børnenes udholdenhed, besøger naturområder og andre legepladser, for at bryde børnenes vante bevægelsesmønstre.

Vokseninitierede bevægelses aktiviteter vil veksle imellem aktiviteter der ” får pulsen op” så som ”Mine kyllinger kom hjem”, slåskamp eller fangeleg og aktiviteter såsom yoga, bevægelse/afslapning til stille musik eller dybe tryk/ massage på kroppen for at skabe ro eller sanse på en anden måde.

Siden er sidst opdateret 29. september 2020