Kommunikation og sprog

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kommunikation og sprog

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Antvorskov Børnegård

Vi er opmærksomme på at ord og handlinger skal følges ad, vi sætter ord på de ting vi gør. Vi som voksne er bevidste om den tone vi bruger i sproget, vores kropssprog og den tydelighed vi taler med, både i den verbale og den nonverbale kommunikation. Vi er opmærksomme på at se børnene i øjnene og opfordre børnene til at sætte ord på sig selv, sine handlinger, følelser og grænser.

Vi er opmærksomme på at motorikken og kropsbevidstheden i høj grad er grundlæggende for sproget. Derfor indtænker vi ofte motorik i vores kommunikationsunderstøttende aktiviteter.

Især i vuggestuen bruger vi babytegn for, at udvikle og understøtte det enkelte barns sprog

Vi synger dagligt sange understøttet af fagter og kropssprog. Vi har en sangmappe med sange som er delt op i måneder, som synges hver fredag til vores fælles fredagssang.

Vi bruger rim og remser, Sanglege, fortællinger og højtlæsning, og er påbegyndt arbejdet med dialogisk læsning.

Vi bruger sproget i alle regi og benævner omverdenen, lige fra det nære til det mere abstrakte, alt efter hvor barnet/børnegruppen befinder sig.

Vi arbejder gerne i små grupper, med sproget i fokus både inde og ude med alt fra billedlotteri til indsamling af regnorme eller legen i kælderen.

Når vi spiser, snakker vi om hvad vi har lavet den pågældende dag, om maden eller det der kommer til at ske.

Siden er sidst opdateret 29. september 2020