Alsidig personlig udvikling

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Antvorskov Børnegård

Vi arbejder konstant på, at alle børn har en god relation til de voksne. Det gør vi ved at vise interesse for barnet, spørge barnet om barnets familie og interesser m.m. Vi viser at vi tager barnet seriøst, ved at bruge den viden barnet har givet os, på et senere tidspunkt. Det kan være at vi i en samtale viser, at vi husker hvad forældrene hedder eller hvad barnet kan lide at lave med sine bedsteforældre. På den måde arbejder vi også med barnets selvværd, barnet er noget værd i sig selv.

Gennem den gode relation, kan vi være med til at styrkes barnets gå på mod og udholdenhed.

Igennem vores dagligdag er vi særlig opmærksomme på at skabe læringsmiljøer med nærværende voksne. Vi følger barnets spor og initiativ. Vi går foran, bagved, ved siden.

Vi observerer barnet, for at skabe overblik over, hvor det er i dets udvikling og hvilken rolle vi skal byde ind med. Vi guider, vejleder og støtter barnet i selvhjulpenhed og opfordrer til at barnet skal øve sig.

Vi opfordrer til at børnene hjælper hinanden, samt tager imod hjælp. Vi benævner børnenes initiativer og italesætter deres succeser. Det er med til at øge børnenes selvtillid, når de oplever at de kan gøre noget for andre.

Vi respekterer det enkelte barn og viser børnegruppen at forskellighed er en del af alle mennesker. Vi kan ex. italesætte at langt hår eller røde sko til drenge, er lige så acceptabelt som bluser med traktorbilleder eller kort hår er til piger. De voksne kan også udfordre børnenes tanker om drenge og piger, ved at en mandlig pæd. har tylskørt på i børnehave.

Vi har fast struktur og rutiner med gentagelser og genkendelighed, så barnet derigennem har mulighed for at udvikle sin alsidige personlighed.

Gennem vilde lege, undersøger vi sammen med børnene, deres egne og de andre børns grænser og snakker om, hvordan man tager hensyn til hinanden og til hinandens grænser.

Siden er sidst opdateret 29. september 2020