Værdier

Vi arbejder ud fra Slagelse Kommunes værdigrundlag:

  • Modig
  • Tydelig
  • Kompetent
  • Med glæde

Vi arbejder på at vores pædagogiske praksis og faglighed kommer til udtryk igennem værdierne.


Institutionen har deltaget i et 2-årigt projekt fra 2008 til 2010. KL har været initiativtager til projektet, som i alt 10 kommuner har deltaget i. Projektets omdrejningspunkt har været tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn. I slagelse kommune har projektet været oversat til "Udvikling til alle". Vi har i Antvorskov Børnegård benyttet projektet understøttende i forhold til at se alle børns ressourcer, samt en metode til at reflektere over vores egen praksis, med øje for at skabe mere af det der virker for det enkelte barn og til gavn for samtlige børn. Igennem projektdeltagelsen er vores faglighed samt vores kompetencer blevet styrket.


I Antvorskov Børnegård synes vi det er vigtigt, at vores legeplads er alsidig og giver god inspiration til børnenes leg.


Legepladsen er stor og indrettet med god beplantning samt mange nicher hvor børnene kan lege i fred for andre. Derudover har vi anrettet to bålpladser som vi bruger på alle tider af året. Vi bruger dem hovedsageligt til madlavning, men også som et omdrejningspunkt for samvær.


Børn lærer også om naturen, når de er ude. De graver i jorden og finder dyr, de ikke tidligere har set. De lærer om dyrenes adfærd ved at betragte dem og finder ud af, hvad de kan holde til. De lærer at passe på naturen – ved i samvær med voksne at tale om, hvad dyr og planteliv kan tåle og ikke tåle for at overleve. Ved at udforske deres egne omgivelser og dele den med andre, øges børnenes ordforråd og begrebsverden i takt med at de får sat ord på deres oplevelser.


I Antvorskov Børnegård prioriterer vi ude livet. At være ude tilgodeser alle børn. Når vi er ude bruger vi kroppen mere – vi løber, cykler, klatrer og går balance. Alt dette giver motion og træner kroppen og hjernen. Derudover stimuleres børnenes sanser mere. Der er flere lugte og lyde, og børnenes taktile sans bliver stimuleret af vind og vejr. Fx mærker børnene regnen, når den daler, og de leger i vandpytterne. Vinden tager fat i håret og sneen er kold. Omvendt kan asfalten være varm, når solen skinner.


Børn med dårligt sprog har godt af at bruge kroppen, der kan være sammenhæng med dårligt sprog og dårlig motorik. Derfor kan det hjælpe  sproget på vej at træne motorikken. Udsatte børn med ondt i livet er ofte meget følsomme for støj. Derfor har de det ofte meget bedre udenfor, hvor der er højt til loftet og plads omkring dem.