Brobygning

... fra børnehave til skole

Her kan du læse om overgangen fra børnehave til skole. Dette kalder vi også for "brobygning".

Vi har et tæt samarbejde med Antvorskov Skole om barnets overgang fra daginstitution til skole. Målet med samarbejdet er:

  • At skabe en hverdag her hos os, hvor barnet trives og hvor barnet vil blive ved med at trives i skolen/skolefritidsordningen.
  • At vi, skolen og skolefritidsordningen har kendskab til hinandens hverdag, sådan at barnets overgang fra os til skole og skolefritidsordning bliver tryg og sammenhængende.
  • At vi løbende kan udvikle kvaliteten i barnets hverdag gennem et samarbejde med jer forældre og personalet på Antvorskov Skole.
  • At vi skaber en hverdag, hvor barnets mulighed for leg og læring bliver tilgodeset sammenhængende.

I hverdagen vil I blandt andet opleve, at jeres barn bliver præsenteret for rim og remser, historielæsning, leg med ord, begreber og bogstaver, sang- og bevægelseslege, spil, huske og lyttelege, praktiske gøremål samt aktiviteter hvor barnet øver sig i at være i centrum, tage hensyn til sig selv og hinanden samt udbygger sin forståelse for de nære omgivelser. Færdigheder som barnet i forskellig grad, afhængig af alder, har brug for i sin hverdag og i sit videre forløb.

Vi mødes 4 gange om året med medarbejdere fra Kongelyset, Sydbyen og Antvorskov Skole. Vi drøfter erfaringer, ideer og nye aktiviteter. Vi planlægger gensidige besøg samt forældremøde for kommende skolebørn, hvor både vi og repræsentanter fra skolen er til stede.