Samarbejdspartnere

Vores primære samarbejdspartnere er naturligvis forældrene, og vi tager hele tiden udgangspunkt i det enkelte barn og gruppen som helhed. 

Vores primære eksterne samarbejdspartnere er

For hele tiden at øge kompetencerne i Antvorskov Børnegård og målrettet det pædagogiske arbejde, har vi sparring med psykologer, socialrådgivere, motorikkonsulenter, talekonsulenter og pædagogiske inklusionsvejledere.

Antvorskov skole er vores primære distriktsskole, men da nogle af vores børn starter i andre distrikter eller på privatskole, samarbejder vi naturligvis også med disse skoler.

Brobygning er højt prioriteret, derfor brobygger vi ikke kun med skole men også dagpleje og sundhedsplejerske.  

 

Siden er sidst opdateret 7. november 2022