Personale

I Antvorskov Børnegård er vi cirka

  • 1 leder
  • 1 souschef
  • 13 pædagoger
  • 8 medhjælpere
  • 1 eller 2 pædagogstuderende
  • 1 pædagogisk assistent studerende
  • 1 eller flere special stillinger

I Antvorskov Børnegård prioriterer vi faglighed højt, så samtlige medarbejdere er løbende på kurser og uddannelser.