Medlemmer

Forældrebestyrelsen 2018

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlemmer

Suppleant

Repræsentanter fra Antvorskov Børnegård

  • Berit (pædagogmedhjælper), Camilla  (pædagog) Gitte (leder)