Forældrebestyrelse

Bestyrelsen består af

  • 5 repræsentanter valgt af forældre til børn i institutionen
  • 2 repræsentanter blandt medarbejderne valgt af de fastansatte medarbejdere
  • derudover deltager leder og souschef i møderne

Der afholdes 6 årlige møder i bestyrelsen. Datoerne vil kunne ses på opslagstavlen i institutionen!

Bestyrelsens opgaver er bl.a.

  • at være med til at fastlægge principper for anvendelse af budgetramme samt inddragelse i budgetopfølgning (Inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer).
  • at være med til at fastlægge principper for institutionens pædagogiske arbejde. (Inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer).
  • at være med i planlægningen af forældremøder.
  • at medvirke til et godt samarbejde mellem hjem og institution, samt sikre gode omgivelser og forhold for børn og personale.

Valg til bestyrelsen foregår hvert efterår på forældremødet, og for at vi fortsat kan have en aktiv og engageret bestyrelse kræver det at der til stadighed er forældre som vil lægge tid og energi i dette arbejde.

Stil op når der er valg til bestyrelsen

Det er bestyrelsens mål at være en bestyrelse, som er aktiv, initiativrig og synlig, til gavn for de forældre som den repræsenterer samt til gavn for institutionens personale.

For at leve op til det, vil bestyrelse udover de normale bestyrelsesopgaver også:

  • Være repræsenteret ved arrangementer i institutionen.
  • Være sparringspartner til personalets arbejde med lærerplaner, pædagogiske temaer m.m.
  • Deltage i eventuelle møder udenfor institutionen som har til formål at gavne vores børn.

Venlig hilsen Bestyrelsen i Antvorskov Børnegård

Siden er sidst opdateret 5. september 2019